dissabte, 23 de juny del 2007

Serra i Boldú (1928): Arxiu de tradicions populars

Fitxa

Autor: Valeri Serra i Boldú

Títol: Arxiu de tradicions populars

Subtítol: Recollides a Catalunya, València, Mallorca, Rosselló, Sardenya, Andorra i terres aragoneses de parla catalana

Any: 1928

Codi: SERRA I BOLDÚ (1928a)

ISBN: 84-7651-139-6

Editorial: José J. de Olañeta, Editor (Barcelona)

Edició: segona (1992). Edició facsímil en 7 volums, en cartoné.

Pàgines: 448

Ítems: no buidat, encara.

Pròleg: a cura de Josefina Roma.

Biografia de l'autor

Valeri Serra i Boldú (Castellserà, Urgell, 1875 ‑ Barcelona 1938)

Folklorista i amic de Jacint Verdaguer que va intervenir en la fundació de la revista ‘‘L’Atlàntida’’ (1896) i de ‘‘La Creu del Montseny’’ (1899), i va ser redactor de ‘‘Lo Pensament Català’’ (1900). Les seves obres més importants són el Calendari folklòric d’Urgell (1915), la Biografia de Mossèn Jacint Verdaguer (1915) i el Llibre d’or del rosari a Catalunya ─en col·laboració amb Víctor Oliva─ (1925). Pel maig del 1928 fundà l’excel·lent ‘‘Arxiu de Tradicions Populars’’, del qual només aparegué un volum.

Isidor Cònsul i Ramon Miró fan un estudi preliminar sobre la vida i l'obra de l'autor a Folklore de la pagesia, en l'edició de les Publicacions de l'Abadia de Montserrat (1987), que són 85 pàgines que completen una biografia completíssima de l'autor


Altres obres del mateix autor

- Lingüística popular. Edicions Polígrafa (Barcelona).
- Notes per a una geografia folklòrica de Catalunya. (Barcelona).
- Culte popular a la Mare de Déu. (Barcelona).
- 1904 - "Tradicions". Article dins "Catalunya", any II, núm. XXVI, febrer 1904 (Barcelona).
- 1904 - "Tres cansons de cullir aulives". Aticle dins "Catalunya", any II, núm. XXVI, febrer 1904 (Barcelona).
- 1904 - "Corrandes tòpiques". Article dins "Catalunya", any II, núm. XXVI, febrer 1904 (Barcelona).
- 1904 - "Cansons de bres". Article dins "Catalunya", any II, núm. XXVI, febrer 1904 (Barcelona).
- 1904 - "Jochs de nenes". Article dins "Catalunya", any II, núm. XXVI, febrer 1904 (Barcelona).
- 1907 - Cançons de pandero, cançons de ronda. J. J. de Olañeta, Editor (Barcelona). Col·lecció «Arxu de Tradicions Populars, 12».
- 1912 - "Lo Pla d'Urgell". Revista-setmanari que va sortir entre 1912 i 1919.
- 1915 - Calendari folklòric d'Urgell. Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Barcelona, 1981). Col·lecció «Biblioteca Abat Oliba, 20».
- 1917 - Llibre popular del rosari. Folklore del Roser. Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Barcelona, 1988). Col·lecció «Biblioteca Serra d'Or, 77»
- 1918 - Festes i tradicions populars de Catalunya. Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Barcelona, 1986). Col·lecció «Biblioteca Serra d'Or, 62».
- 1918 - Folklore de la pagesia. Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Barcelona, 1987). Col·lecció «Biblioteca Serra d'Or, 68».
- 1922 - Enigmística popular. Endevinalles i altres jocs d'esperit. Edicions Polígrafa (Barcelona).
- 1922 - Aplec de rondalles. Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Barcelona, 1985). Col·lecció «Club de Butxaca, 15».
- 1924 - Rondalles meravelloses. Ed. Catalana (Barcelona).
- 1925 - El llibre d'or del rosari a Catalunya.
- 1928 - Arxiu de Tradicions Populars, I-VII. J. J. de Olañeta, Ed. (Barcelona, 1981). Edició facsímil.
- 1928 - Compendio de agricultura. Nociones científicas y saber popular. Seix i Barral, Ed. (Barcelona).
- 1928 - El pare Sant Francesc i la tradició popular catalana. Ed. Franciscana (Barcelona)
- 1928 - "Paraules proemials a Geografia popular". Article dins "Arxiu de Tradicions Populars", I, p.27-29.
- 1928 - "La matança del porc". Article dins "Arxiu de Tradicions Populars", I, p.41-50.
- 1928 - "Els folkloristes que perdem". Article dins "Arxiu de Tradicions Populars", III, p.188-190.
- 1931 - Rondalles populars, I. Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Barcelona, 1987). Col·lecció «Club de Butxaca, 52».
- 1931 - Rondalles populars, II. Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Barcelona, 1984). Col·lecció «Biblioteca Serra d'Or, 47».
- 1931 - "Folklore infantil". Article dins "Folklore y costumbres de España", vol. II, 1931, p. 537-589.
- 1932 - Rondalles populars, III. Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Barcelona, 1985). Col·lecció «Biblioteca Serra d'Or, 51».
- 1933 - Rondalles populars, IV. Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Barcelona, 1985). Col·lecció «Biblioteca Serra d'Or, 54».
- 1933 - Leyendas taumatúrgicas. Referidas a los pequeños. Ed. Araluce (Barcelona).
- 1933 - "Costumbres religiosas". Article dins "Folklore y costumbres de España", vol. III, 1933, p. 505-662.
- 1933 - El pescador de Barcelona. Contes per a infants. Ed. Fortuna (Barcelona).
- 1937 - "Elogi del saber de la pagesia. Algunes frases que el blat i l'ordi han proporcionat al llenguatge". Article dins "Curiositats de Catalunya", vol. II (Barcelona)


Crítica

L'original el va editar Ed. Orbis, Barcelona, 1928-1935.

Són 7 volums. Se n'ha fet una edició facsímil dels 7 volums a Barcelona, el 1980. Jo tinc la segona edició, de 1992. És una edició molt acurada, a color i en cartoné, amb una capsa per guardar els 7 volums.

És un recull d'articles, tipus revista, de continguts etnogràfics diversos i de diversos autors. Les entrades, les faré per cada un dels autors i articles i els buidatges també hi constaran allí.


El citen com a bibliografia utilitzada

CORREIG-CUGAT-RIUS (1984) - DCVB (1930) - FARNÉS (1913) - GIMENO-ROURA (1986) - GRIÑÓ (1981) - ROMEU (1953) - SERRA I BOLDU (1918b)