dimecres, 4 de juliol del 2007

Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora

Fitxa

Autor: Diàfora

Títol: Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora

Any: 1982

Codi: DIÀFORA 1982

ISBN: 84-85205-95-2

Editorial: Diàfora (Barcelona)

Edició: Primera

Pàgines: 475

Ítems: 3.279

Pròleg: A cura de Miquel Strubell i Trueta, cap del Servei de Normalització de l'ús oficial de la llengua catalana.


Solapes del llibre

La producció de diccionaris bilingües és un indici evident de l'obertura dels catalans envers les altres cultures universals. L'edició d'un diccionari català-castellà, dissenyat especialment per als escolars, simbolitza d'alguna manera el que havia de ser sempre una convivència harmoniosa entre dues cultures romàniques germanes.

És d'esperar, doncs, que als estudiants de les Illes Balears, del País Valencià, del Principat i d'Andorra, i també als estudiants en terres de parla castellana que vulguin estudiar català, els serà de gran utilitat un diccionari pensat especialment per a ells.
Sobre el contingut del diccionari, a banda del pròleg esmentat de Miquel Strubell i Trueta, conté un resum de gramàtica catalana, a cura de Josep Perera i Parramon, un estudi dialectal, a cura de Joan Martí i Castell, models de verbs castellans i catalans i la trascripció fonètica de tots els termes catalans, a cura de Joaquim Rafel i Fontanals.

Aquesta obra s'inscriu dins el Club Lexicogràfic Internacional, «Una reunió d'editors de diversos països i llengües amb una llarga experiència lexicogràfica i prestigi reconegut arreu del món de l'edició de diccionaris, agrupats per a dur a terme conjuntament treballs d'investigació i creació lingüística com també la publicació i difusió universal de les seves obres».

Crítica

És un petit diccionari manual castellà-català català-castellà amb molta fraseologia i traduccions de refranys i frases fetes. També inclou força adverbis, locucions adverbials i interjeccions. Només fullejar-lo em va sorprendre la qualitat i adequació de les equivalències, sobretot en el camp de la fraseologia i els modismes, amb expressions fresques que no havia sentit fins aquell moment.

El vaig conèixer mentre feia de becari a la Unitat d'Assessorament Lingüístic (UAL) de Catalunya Ràdio, que el tenien. L'he aconseguit, finalment a la Fira del Llibre Antic i d'Ocasió per 700 PTA, l'octubre de 1999.

El buidat l'he guardat en dos fitxers:
-DIAFORA: 858 registres castellà-català
-DIAFORA2: 2.421 registres català-castellà

De fet, també podria fer l'invers de cada un dels diccionaris, però de moment no ho he fet, perquè ja ho tinc consultable.

He de fer un seguiment del que ha publicat editorial Diàfora, perquè té força coses de parèmies i frases fetes. També va treure diccionaris bilingües essencials i maiors d'anglès, francès i italià, amb l'equivalència al català.

Sembla indubtable, per les concordances, que una de les fonts de les parèmies és BALBASTRE (1977): ofereix moltes solucions idèntiques.
Aquest diccionari, a més dels barbarismes i la fraseologia també és interessant perquè inclou la pronuncia catalana de les paraules que hi surten.

Té també alguns gràfics (tipus diccionari ideològic) força interessants.

Finalment, a tall de conclusió, algunes dades estadítiques de l'obra: més de 45.000 entrades i 500 il·lustracions.