divendres, 1 de juny del 2007

Balbastre 1977: Nou recull de modismes i frases fetes

Fitxa

Autor: Josep Balbastre i Ferrer

Títol: Nou recull de modismes i frases fetes català-castellà / castellà-català

Any: 1977

Codi: BALBASTRE 1977

ISBN: 84-7306-087-3

Editorial: Ed. Pòrtic (Barcelona)

Edició: sisena (1992)

Pàgines: 460

Ítems: 6.382

Pròleg: a cura de Miquel Dolç.

Biografia de l'autor

(extreta del mateix llibre)

Josep Balbastre i Ferrer (Barcelona, 1916-1980).

Cursà estudis mercantils i tingué sempre una relativa facilitat per a la gramàtica. Fill de pare valencià i mare catalana, això li representà un avantatge per a aplegar els modismes d'ambdues variants de la llengua. Del mateix autor hi ha publicats a la col·lecció «Llibres de butxaca» d'Editorial Pòrtic Diccionari tècnic de l'automòbil, català-castellà, castellà-català (1972) i Recull de modismes i frases fetes català-castellà, castellà-català (1973)

Altres obres del mateix autor

  • 1972 - Diccionari tècnic de l'automòbil, català-castellà, castellà-català. Ed. Pòrtic (Barcelona)
  • 1973 - Recull de modismes i frases fetes català-castellà, castellà-català. Ed. Pòrtic (Barcelona)


Contraportada

«Aquest Nou recull de modismes i frases fetes català-castellà / castellà-català conté més del doble del material aplegat al recull publicat l'any 1973 a la nostra col·lecció «Llibres de butxaca» i que s'exhaurí en menys d'un mes.
L'autor aplegà tots els modismes i frases fetes que contenia aquell volum amb els que al llarg de quatre anys anà recollint per tal que fos una eina de treball per a tots els literats, periodistes, traductors, locutors, públic en general, especialment ara que el català és llengua oficial, i tenint en compte que hi ha gent que ha rebut un ensenyament bilingüe català-castellà o castellà-català i que per tant pot tenir problemes de traducció. L'interès d'aquest recull rau més que res en el fet de deixar constància dels modismes que ell sentí al llarg de la seva vida. No cal dir que els modismes i frases fetes donen caràcter a la llengua. El recull fou fet pensant en el seu abast ara que la llengua catalana és ensenyada regularment a les escoles. El recull està per ordre alfabètic, la qual cosa el fa molt manejable i fàcil d'utilitzar quan se cerca de traduir un modisme o una frase feta del català al castellà o viceversa».

Crítica

Es un diccionari català-castellà, castellà-català de dites i modismes força extens (6.382 entrades i l'invers). No és gaire sistemàtic i és una mica calaix de sastre d'expressions que l'autor considera poc fixades en català.

No sempre les equivalències entre les dues llengües són les més correctes. Sovint, dos equivalents idèntics, no són confrontats entre ells, sinó amb altres equivalents.

Per exemple:
- l'ull de l'amo engreixa el cavall: hacienda que tu amo te vea, si no que te venda.
- la vigilància té cura del negoci: el ojo del amo engorda el caballo.

I n'hi ha força com aquest. També té faltes tipogràfiques, d'ortografia... i algunes que semblen expressions inventades per l'autor o adaptades o directament traduïdes, sense tradició anterior.

És poc sistemàtic en el tractament de les locucions, a vegades entrades com a locucions nominals, a vegades com a adverbials, però sense gaire sistema.

Amb tot, té força interès pel moment en què va sortir i perquè n'incorpora un grapat (i algunes de força ben trobades).

El citen com a bibliografia utilitzada

CONCA (1987) - CORREIG-CUGAT-RIUS (1984) - DIÀFORA (1982)* - FORGAS (1992)

*DIÀFORA 1982 no fa citació de fonts, però la majoria de refranys que conté provenen de BALBASTRE. Mireu el comentari que faig en l'entrada del Refranyer català-castellà del refrany qui dia passa, any empeny.