diumenge, 2 de setembre del 2007

Saura (1884): Refranero castellano-catalán

Fitxa

Autor: Santiago Ángel Saura

Títol: Refranero castellano-catalán.Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Dispuestos en riguroso orden alfabético, con sus correspondencias catalanas. Separata del Novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana.

Any: 1884

Codi: SAURA (1884)

ISBN: -

Editorial: Librería de Esteban Pujal, editor

Edició: -

Pàgines: 81

Ítems: (encara no l'he acabat de buidar, però calculo que seran entre 4.500 i 5.000)

Biografia de l'autor

Santiago Àngel Saura i Mascaró (1818-1882)

Sembla que el seu Diccionario manual fou una obra amb molta acceptació i que ell mateix anava revisant amb una certa freqüència, atès que des del 1852 fins el 1887, pel Catàleg de la Biblioteca de la Universitat de Girona, tenim constància de 5 edicions anteriors a la que jo tinc de 1884.

Per exemple, en l'edició de 1870, la cinquena, fa una ampliació "considerablemente aum. por el mismo autor, va añadido un vocabulario de los santos más comunes cuyo nombre varía en catalán". Són 383 pàgines. Però en l'edició de 1884 l'obra completa ja té 696 pàgines.


Altres obres del mateix autor

  • 1851 - Novísimo diccionario manual de las lenguas castellana-catalana
  • 1852 - Novísimo manual-epistolar o colección completa de modelos de cartas, esquemas... para toda la clase de asuntos y objetos.

Crítica

És una reedició facsímil de la separata del Novísimo diccionario manual de las lenguas castellana-catalana, de l'edició de 1884, del mateix autor. Sabem que Saura va morir el 1882, per tant és una edició pòstuma. Jo només disposo de les 80 pàgines del Refranero castellano-catalán, que per la numeració contenia 696 pàgines.

Sembla, per altres referències bibliogràfiques que tinc, que hi ha una edició anterior (1851), però jo només conec aquesta edició facsímil, feta per l'editorial Librerías París-València.

També el nom de l'autor porta a confusió. Amades i altres autors li canvien el nom de pila. El que sembla clar és que el nom és "Santiago Angel" i el cognom "Saura".

És un refranyer castellà-català força extens, ordenat rigorosament per ordre alfabètic. Molts cops, més que l'equivalent en l'altra llengua, el que fa és traduir-ho literalment. Caldrà diferenciar una cosa de l'altra. Encara no l'he buidat completament, però calculo que contindrà entre 4.500 i 5.000 refranys amb els equivalents corresponents i algunes remissions per sinonímia.

La importància d'aquesta obra rau en el fet de ser de les més antigues amb equivalències entre el català i el castellà i que no es limita a oferir solucions traduïdes o linials.

Farnés (1913) el cita: "Refrans, adagis, proverbis, aforismes, frases proverbials, etc. disposats ab rigorós ordre alfabètic ab una ó més correspondencias castellanas, apèndix al Novíssim Diccionari manual de las llenguas catalana y castellana", Barcelona, Llibreria de Esteve Pujal, 1878.

Pel que sembla, doncs, fou una obra força reeditada i amb diverses edicions.


El citen com a bibliografia utilitzada

Ref.: AMADES (1951a) - CONCA (1988)

No el cita, però hi ha algunes coincidències que fan pensar que Balbastre (1977), el va fer servir de font de consulta.